Skeet Ulrich in un nuovo medical drama per CBS


skeet ulrich, skeet ulrich medical drama cbs, skeet ulrich in una nuova serie, jericho, cbs skeet ulrich, curiosità, casting serie americane,